Group division Saturday

Group division Saturday

KUBB WC 2018
Group Field Teamname Teamleader Country
1 1-2 KP Wilddogs Marc Binder CH
Hägar Schindhard Jens Meier DE
Grupp 2:a Grupp 13-16
Grupp 1:a Grupp 24
2 3-4 Trä som behöver öl Matthes Wiechmann DE
SMP United Lukas Schirmann CH
2:a Grupp 25-28
1:a Grupp 18
3 5-6 The inglourious Whiskyboys Björn Disch CH
Twelve Tits United Sophie Fischer CH
2:a Grupp 1-4
2:a Grupp 17-20
4 7-8 Team Gotland Josef Björklund SE
Ingen Manne Winarve SE
2:a Grupp 5-8
1:a Grupp 17
5 9-10 Klart grabben ska ha husagn Emelie Liljegren SE
Emmi Gardell Sonny Nilsarve SE
1:a Grupp 3
1:a Grupp 5
6 11-12 Kubb Klub Vršovka & Friends Fanda Holada CZ
Mulde Fritidsby Morgan Hallgren SE
1:a Grupp 20
1.a Grupp 16
7 13-14 MNTP87 Nicolas Vögeli CH
Korpen Nybro Towe Danielsson SE
1:a Grupp 23
1:a Grupp 9
8 15-16 Pilzner Paus Pontus Hallin SE
Team Jan-Hå Nicklas Södergren SE
2:a Grupp 9-12
1:a Grupp 19
9 17-18 Kubb‘Ings & Gipfelstürmer Robert Harnack DE
1:a Grupp 13
1:a Grupp 1
1:a Grupp 22
10 19-20 Bortkastad Tid Björn Nyman SE
1:a Grupp 25
1:a Grupp 10
1:a Grupp 11
11 21-22 Famous K Malte Nilsson SE
1:a Grupp 29
1:a Grupp 2
1:a Grupp 28
12 23-24 Auh-laug-eth Johan Lindberg SE
2:a Grupp 21-24
1:a Grupp 4
1:a Grupp 31
13 25-26 Burs Broilers Sebastian Fredin SE
1:a Grupp 21
1:a Grupp 15
1:a Grupp 12
14 27-28 Team Stabbgard Björn Wickström SE
1:a Grupp 8
1:a Grupp 7
1:a Grupp 26
15 29-30 Gloria Victis David Nedolugin SE
1:a Grupp 27
1:a Grupp 14
1:a Grupp 30
16 31-32 Blue/Orange Per Norman SE
1:a Grupp 6
2:a Grupp 29-32
1:a Grupp 32