Regler i VM

Regler i VM

Spelet sker enligt reglerna i häftet “Kubb – ett spel där alla kan delta”, det är huvuddelens regler som gäller, alltså ej varianterna. Det innebär alltså att kast mot kungen sker från baslinjen och endast av det lag som fällt alla fältkubbar samt motståndarnas baskubbar, vidare förekommer ingen “stapling” av utkastade fältkubbar.

De regler som förekommer i diverse tidskrifter och reklamblad överensstämmer inte alltid med VM-reglerna.
Det kompletta regelhäftet “Kubb – ett spel där alla kan delta” finner ni här: Regler i VM. Reglerna finns på följande språk: Svenska, Danska, Norska, Finska, Franska, Engelska, Tyska, Holländska och Spanska.

OBS! Nya regler har införts 2019. Dessa regler står med fet, svart text.

Allmänt.

 • Spelet sker enligt reglerna i häftet “Kubb – ett spel där alla kan delta”, det är huvuddelens regler som gäller, alltså ej varianterna. Det innebär alltså att kast mot kungen sker från baslinjen och endast av det lag som fällt alla fältkubbar samt motståndarnas baskubbar, vidare förekommer ingen “stapling” av utkastade fältkubbar.
 • Spelplanens storlek är 5 x 8 meter.
 • Lagen består av sex lagmedlemmar. Ifall laget består av mindre medlemmar tex fyra, får endast fyra pinnar kastas varje omgång. Det är alltså aldrig tillåtet för en medlem att kasta mer än en pinne.  Består laget av fler än sex medlemmar är det tillåtet att byta lagmedlemmar mellan kastomgångarna. Vilka i laget som ska kasta måste bestämmas innan laget börja kasta varje omgång.
 • Ingen tävlande får delta i flera olika lag.
 • Kastpinnarna är 44 mm i diameter och 30 cm långa av furu.
 • Alla planlinjer anses gå mitt i planbegränsningspinnarna och är “sytrådstunna”
 • Om domare blivit tillkallad till en match, meddelar domarna när de kommit dit att de är där för att bedöma t.ex. helikopterkast.
 • Osportsligt och störande uppträdande: För hela lag: Laget påtalas att det sätt de uppför sig inte är acceptabelt och om de inte upphör med detta kommer de att dömas som förlorare i matchen. För enskilda deltagare: Deltagaren påtalas att på det sätt han uppför sig inte är acceptabelt och om han inte upphör med detta kommer han att få utgå ur matchen samt att dennes lag då får fortsätta med 5 kastpinnar.
  Domaren avgör, i riktigt grova fall påföljd direkt, annars varning och sen påföljd.
 • Det är ej tillåtet att ta bort mittpinnar eller hörnpinnar någon gång under matchen.
 • Max 6 spelare får delta per omgång.
 • Alla matcher spelas i bäst av 3 set förutom i Lilla-VM där det endast spelas 1 set.

Så startar ni matchen.

 • Först bestämmer båda lagen hur pinnarna skall kastas. Antingen börjar startande lag med 2-4-6 eller om lagen vill så kastar lagen alla 6 pinnar från start. Kommer inte lagen överens så startas matchen med 2-4-6. 2-4-6 innebär att laget som börjar med pinnarna kastar endast 2 pinnar, nästa lag kastar 4 och efter detta kastar lagen 6 pinnar varje omgång. Vid nytt set börjar proceduren om.
 • “Vilket lag börjar kasta?” Efter att lagen bestämt hur pinnarna skall kastas avgör lagen vilket lag som får börja med pinnarna. Detta görs genom att kasta varsin pinne mot kungen samtidigt och det lag som kommer närmast utan att slå omkull den, pinnen får alltså nudda kungen bara den inte fälls,  får välja att börja med pinnarna eller vilken sida laget vill börja på. Det är änden/toppen på pinnen som räknas när lagen kollar vilken pinne som är närmast. Väljer laget att börja med pinnarna kan laget som inte kom närmast välja att byta sida eller stå kvar.

Kasta pinnarna.

 • Kastpinnarna får endast kastas med underhandskast och med pinnen längs kastriktningen, så kallade helikopterkast är förbjudna.
 • Helikopterkast med kastpinnarna döms bort och ev. fällda kubbar reses upp.
 • Kastning av pinnar – helikopterkast
  Ett kast anses vara ett “helikopterkast” när kastpinnen roterat mer än 90° (ett kvarts varv) horisontellt innan den träffar någonting – alltså även marken. “Väderkvarnskast”, kast där pinnen roterar vertikalt är tillåtna. Skillnaden mellan helikopter och väderkvarnskast är 45° vinkel på rotationen.
  Som kast räknas när “kastad” pinne blir liggande med minst halva pinnen förbi aktuell kastlinje.
  De lag som så önskar får använda talk, om motståndarlaget anser att talk missgynnar dem finns det trasor att hämta i sekretariatet så de kan torka av pinnarna innan de kastar.
 • Kastning – övertramp
  Båda fötterna, skall i sin helhet vid början av kastet vara bakom aktuell kastlinje samt innanför sidobegränsningslinje. I samband med kast får ej något steg tas framåt över kastlinjen/sidlinjen överhuvudtaget. Om så sker räknas kastet som övertramp och döms bort. Detta gäller även hand eller annan kroppsdel. (Båda fötterna i marken bakom/innanför kastlinjen och stå still innan det är ok att beträda “förbjuden mark”)Det är inte tillåtet att hoppa och kasta. Det är tillåtet att luta sig framåt vid kastning och således stå på endast ett ben, benet som är i luften kan vara utanför sidolinjen, kastställningen är stående.
 • Övertramp: I första hand skall domaren om möjligt påtala övertramp innan kastningen. Övertrampskast döms bort direkt utan varning.
 • För rullstolsbunda kastare räknas centrum på rullstolshjulen som fötter.
 • Icke kastande lag skall vara minst 2 meter bakom egen baslinje när motståndarna kastar.
 • Kubbar får ej flyttas ur position för att kastaren ska få en bättre kastställning.

Kasta in och resa Kubbar.

 • Vid inkastning av fältkubbarna kastas först alla aktuella kubbar, därefter kastas de om som då ligger “ogiltigt”, ligger då någon kubb ogiltig blir den “straffkubb”. Man kan alltså både knuffa in och ut kubbar. Laget har alltså endast två omgångar på sig att kasta in kubbarna. Inte två per kubb.
 • Kastning – övertramp
  Båda fötterna, skall i sin helhet vid början av kastet vara bakom aktuell kastlinje samt innanför sidobegränsningslinje. I samband med kast får ej något steg tas framåt över kastlinjen/sidlinjen överhuvudtaget. Om så sker räknas kastet som övertramp och döms bort. Detta gäller även hand eller annan kroppsdel. (Båda fötterna i marken bakom/innanför kastlinjen och stå still innan det är ok att beträda “förbjuden mark”) Det är inte tillåtet att hoppa och kasta. Det är tillåtet att luta sig framåt vid kastning och således stå på endast ett ben, benet som är i luften kan vara utanför sidolinjen, kastställningen är stående.
 • Kubbarna får kastas ”på tvären” men fortfarande bara med underhandskast, alla kubbkast sker från baslinjen.
 • Kubbarna får kastas av vem som önskas.
 • Kubbar som fällts omkull och ställer sig upp igen räknas som fälld. För att räknas som fälld skall alla fyra hörn ha lämnat marken.
 • Kubbar som knuffas utanför spelplanen utan att ramla, knuffas direkt tillbaka så att minst halva kubben är innanför linjen.
 • Kubbar som fälls av misstag, reses bara upp igen.
 • “Straffkubb” får ej ställas närmare kungen,hörnpinne eller mittpinne  än en kastpinnes längd.
 • Resning av kubbar och lutande kubbar. Kubbar reses över rak kant. = 2 hörn i marken. Vid resning av utkastade kubbar får man ej testa fram och tillbaka för att se vad som är mest fördelaktigast.
 • Då kubbarna ligger i samlad hög, måste ni börja med de som ligger ovanpå och dem som lutar. Dem som ligger ovanpå förs över närmsta kant, lutande kubb måste ställas upp där den redan har hörn i backen. Om en kubb lutar ovanpå andra kubbar och alltså har ena änden helt fri och den andra mot en annan kubb istället för mot marken så läggs kubben först vågrätt över de liggande kubbarna och förs sedan över till närmsta kant där kubben går in. Finns plats för hela kubben mellan de två liggande kubbarna ska den “hängande” kubben placeras där.
 • Kubbarna får resas upp även om de ligger i direktkontakt med varandra. Detta gör man liggande mot stående kubb. Dock måste kubben i första hand resas mot ytan där hela kubben får plats.
 • Om minst halva kubben är över “linjen” efter den rests upp är den inne.
 • Lutande kubbar: Ta bort allt omkring kubben och se om den faller, om den förblir stående rättas den till innan nästa kastomgång.
 • Kubbar som av misstag fås omkull oavsett av vad, reses upp som inget hänt
 • Kubb som blivit träffad av pinne men inte faller räknas som fälld ifall den faller någon gång under kastomgången. Ingen tid gäller. Efter sista pinnen är kastad får försvarande lag rätta till kubbarna.
 • Träffar en kastad pinne sista fältkubben som börjar vingla för att sedan träffa en baskubb med samma pinne som faller direkt innan  fältkubben till slut ramlar reses baskubben upp igen.

Kast mot Kungen.

 • Kungen
  Regeln “trä – mot –trä” gäller för kung fälld av misstag. Kastas kungen ner från annan plats än baslinjen är matchen förlorad. Även om vid övertramp.
 • Kungen får rättas till mellan kastomgångarna.
 • Kungen måste fällas med ett enskilt kast.
 • Vid övertramp blir kastet ogiltigt och matchen fortsätter.